Veteraanikuntoutus

Imatran Liikunta- ja Kuntoutumiskeskus kuntouttaa valtionkonttorin maksusitoumuksella  sotainvalideja ja sotaveteraaneja, sekä heidän aviopuolisoitaan. Kuntoutuksen piiriin kuuluvat myös sotalesket ja sotainvalidien lesket, sekä henkilöt, jotka ovat palvelleet laissa eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä. Kuntoutukseen voi hakeutua myös Lotta Svärd -säätiön kautta.